Jakie zmiany dla przedsiębiorców wprowadza jeszcze Konstytucja Biznesu

Pakiet pięciu ustaw, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku to coś na co polscy przedsiębiorcy długo czekali. Celem prawodawców było ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia ich działalności w jak największym możliwym stopniu.

Do sztandarowych zmian zalicza się m.in. ulgę na start, wprowadzenie działalności nieewidencjonowanej czy wydłużenie okresu zawieszania działalności gospodarczej.

Tak zwana “ulga na start” polega na braku obowiązku płacenia składek na ZUS, przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Niestety ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Te przepisy obejmują przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy zakładają działalność, ale i tych, którzy rozpoczynają ją po przerwie z powodu zawieszenia lub zakończenia, jednak dopiero po upływie 60 miesięcy.

Działalność nieewidencjonowana to forma działalności przeznaczona dla osób fizycznych, które nie przekroczą miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę tzn. 1050 zł brutto, a także dla tych, którzy przez 5 lat nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. W tym temacie warto pamiętać, że przekroczenie przychodu 1050 zł będzie skutkowało bezwzględnym zarejestrowaniem działalności jako gospodarczej. W tym celu należy do 7 dni od dnia przekroczenia dochodu, złożyć wniosek do CEIDG.

Wydłużenie okresu zawieszania działalności gospodarczej polega na tym, że zniesiono obecny górny limit wynoszący 24 miesiące. Ponadto jeżeli przedsiębiorca będzie chciał wznowić działalność to będzie mógł w każdej chwili to zrobić i złożyć stosowny wniosek.

Ciekawostką jest, że nowe przepisy gwarantują także, iż w przypadku kontroli przez organ kontrolujący ma ona być jak najmniej uciążliwa. W praktyce, jeśli potrzebne informacje może uzyskać mailowo lub telefonicznie, nie trzeba wzywać przedsiębiorcy do osobistego stawiennictwa. Z całą pewnością ułatwi to funkcjonowanie podróżującym w celach biznesowych.