Kontrowersyjne zmiany VAT

Pierwszą z najważniejszych zmian związanych z podatkiem VAT jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Weszła on w życie wraz z początkiem 2018 roku, dokładnie w dniu 1 stycznia i prawdopodobnie zmusi wiele małych firm do prowadzenia elektronicznej księgowości.

W myśl planów związanych z JPK ma on zobowiązać wszystkich płatników VAT do przekazywania ewidencji VAT właśnie w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. W zamyśle twórców ma to ułatwić podatnikom działania związane z podatkami oraz zwiększyć wiedzę i kontrolę państwa na temat finansów przedsiębiorstwa. Stanowi to dość kontrowersyjny punkt zmian, który nie budzi zadowolenia wszystkich, łącznie z samymi płatnikami.

Pierwsze JPK mają zostać dostarczone już w lutym i objąć swoim zasięgiem również transakcje przeprowadzone w styczniu. Jak wspomniano wiąże się to z koniecznością komputeryzacji najmniejszych przedsiębiorstw.

Ustawodawca zapowiada, że to dopiero początek, gdyż za rok, w lipcu, ma wejść w życie nowelizacja zobowiązująca do przesyłania urzędom skarbowym również innych struktur logicznych JPK, do których należą m.in. książki przychodów, wyciągi magazynowe, książki rozchodów danej firmy.

Drugą istotną zmianą w podatku VAT jest tzw. split payment. Pod tą nazwą kryje się podzielona płatność. Oznacza ona, że przedsiębiorca (niezależnie od branży) otrzymywałby część kwoty ze sprzedaży albo po wykonaniu usługi, natomiast druga część byłaby przekazywana na specjalnie do tego celu tworzony rachunek VAT. W myśl ustawy płatność dla przedsiębiorcy byłaby podawana w kwocie netto, natomiast reszta przechodziłaby na rachunek. Rachunki przeznaczone dla VAT-u od razu po założeniu działalności gospodarczej zakładałyby banki albo SKOK-i, w zależności od decyzji podatnika. Każde takie konto będzie prowadzone bezpłatnie. Jednocześnie ustawa zakłada, że split payment będzie dotyczyć tylko relacji finansowych między dwoma firmami, nie włączając w swój zasięg relacji między firmą a osobą prywatną.