Administrowanie kadrami i płacami

Oferujemy profesjonalną obsługę kadrowo-płacową dla przedsiębiorców z sektora małych, średnich oraz dużych firm. Nasze usługi realizujemy na zlecenie klientów z różnych branż, zapewniając niezmiennie wysoki standard. Przejawia się to w terminowej realizacji zleconych nam zadań oraz wypełnianiu ich zgodnie z dobrym interesem klienta i obowiązującymi przepisami prawa.

Proponujemy outsourcing w zakresie kadr i płac wszystkim, którzy poszukują profesjonalnego wsparcia w prowadzeniu działalności. Scedowanie na nas szeregu obowiązków związanych z obsługą kard i płac zdejmuje z naszych Klientów ciężar związany z m.in. utrzymaniem odrębnego działu. Zaoszczędzony dzięki temu czas i pieniądze mogą Państwo przeznaczyć na rozwój firmy oraz właściwą działalność przedsiębiorstwa.

Outsourcing pozwala skoncentrować się na zasadniczych celach i zadaniach firmy. W praktyce oznacza to, że zajmujemy się administrowaniem kadr i płac, zapewniamy także niezbędne doradztwo, a nasi Klienci mogą poświęcić się planowaniu, inwestowaniu oraz bieżącej działalności.

Jesteśmy elastyczni i otwarci na nawiązanie współpracy oraz wypracowanie indywidualnych mechanizmów kooperacji. Zależy nam na komforcie naszych kontrahentów, dlatego przed nawiązaniem współpracy ustalamy szczegółowo jej warunki.

Nasze biuro rachunkowe zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz gwarantuje poufność danych.

W ramach outsourcingu oferujemy:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • nadzorowanie terminów badań okresowych pracowników
  • organizowanie szkoleń BHP
  • przygotowywanie deklaracji PFRON
  • opracowywanie list płac
  • sporządzanie niezbędnych deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
  • przeprowadzanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • prowadzenie kart przychodów pracowników