Szkolenia BHP

Przeprowadzamy i organizujemy wymagane przepisami prawa szkolenia BHP.

W ramach usług szkoleniowych przeprowadzamy:

  • SZKOLENIA WSTĘPNE przeprowadzamy w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk.
  • SZKOLENIA OKRESOWE przeprowadzamy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych.

Przygotowana przez nas oferta skierowana jest do Pracodawcy, który zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie każdego ze swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a także prowadzenie okresowych szkoleń w tym temacie.