Usługi księgowe dla firm

Oferujemy wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe w bardzo szerokim zakresie. W ten sposób zapewniamy pomoc, odciążając pracodawców od wielu obowiązków wymaganych prawem. Biorąc na siebie ciężar licznych zobowiązań, zapewniamy naszym Klientom oszczędność czasu oraz pieniędzy, które można przeznaczyć na właściwą działalność, w szczególności na zainwestowanie w jej rozwój.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy poszukują wiarygodnego partnera w prowadzeniu biznesu. Gwarantujemy sprawne i szybkie działanie, a przy tym zapewniamy stały kontakt oraz szczegółowe wyjaśnienie najistotniejszych zagadnień dotyczących szeroko pojętej rachunkowości.

Do naszych obowiązków zalicza się nie tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale także wiele innych świadczeń. Szczegółowo ustalamy zakres naszych obowiązków i oferujemy szereg czynności w tym między innymi:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych)
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS
 • Wnioski kredytowe
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sprawozdawczość PFRON
 • Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości

Powierzając nam prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz realizację innych usług ksiegowych możecie Państwo mieć pewność precyzji postępowania w zakresie ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań firmy.

Oferta biura rachunkowego „ELLEX” w zakresie usług księgowych gwarantuje Klientom uzyskanie kompletnego obrazu stanu finansów przedsiębiorstwa, co w rezultacie umożliwia lepszą organizację i progresywne zarządzanie firmą.