Opłacanie składek jednym przelewem? Od 2018 roku to możliwe!

Od 2018 roku nastąpi zmiana w rozliczeniach z ZUS. Dotychczasowe cztery numery rachunków bankowych zamienią się w jeden. Dla każdego płatnika zostanie przyporządkowany indywidualny numer konta, na który będzie dokonywał wpłaty.

Od 2018 roku każdy ubezpieczony będzie miał przyporządkowany indywidualny numer konta do zapłaty składek ZUS. Po otrzymaniu środków, ZUS odpowiednio rozdzieli środki na poczet poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Następnie pieniądze będą księgowane na koncie płatnika składek. Przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę fakt, że w razie nie przelania wystarczającej kwoty na poczet składek, od nowego roku to nie oni będą decydować o tym, które składki na ubezpieczenia i fundusze zostaną uznane jako zapłacone. ZUS kierował się będzie ogólną zasadą, że w razie wystąpienia zaległości w odniesieniu do jakichkolwiek składek, jako zapłacone w pierwszej kolejności zaksięgowane zostaną najstarsze zobowiązania i odsetki za zwłokę.

Takie rozwiązanie może spowodować utratę prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego dla przedsiębiorców, którzy mają zaległości w opłacaniu innych składek. Warunkiem otrzymania świadczenia jest bowiem terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli zatem ZUS zaliczy część kwoty, przeznaczonej na zapłatę składki na ubezpieczenie chorobowe na poczet innych zobowiązań np. zaległości z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne czy pokrycia odsetek za zwłokę, to świadczenie może zostać odebrane. Warto zatem upewnić się przed końcem roku, czy na koncie płatnika składek nie mamy żadnych zaległości. Skontaktuj się z nami a nasze Biuro Rachunkowe ELLEX sprawnie to sprawdzi.

Bardzo ważne!!!

Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i opłacający składki do ZUS-u powinien zostać poinformowany o zmianach. ZUS rozpoczął już wysyłkę listów poleconych, zawierających indywidualny numer rachunku składkowego. Warto zatem upewnić się, że zgłoszony adres do korespondencji jest aktualny. W przeciwnym wypadku to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek uzyskania numeru konta jeszcze przed terminem opłacania składek ZUS w styczniu.

UWAGA NA FAŁSZYWE LISTY, OSZUŚCI KORZYSTAJĄC Z NIE UWAGI PRZEDSIĘBIORCÓW CHCĄ NIE UCZCIWIE ZAROBIĆ!