Split payment

Od 01.07.2018 zacznie w Polsce obowiązywać zmiana w podatku vat w zakresie split-payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności. W skrócie chodzi o to, że przy zapłatach za faktury będzie możliwość przelewania pieniędzy w kwocie netto na konto bankowe tak jak dotychczas, a kwotę vat na konto specjalnie utworzone, nazwane konto vat.

Co to oznacza dla podatników podatku VAT ?

Split-payment nie jest obowiązkowy, ale niektóre przedsiębiorstwa, będą musiały obowiązkowo rozliczać się od 01.01.2019 w trybie podzielonej płatności, w pierwszej kolejności system będzie obowiązkowy w tych branżach, w których obecnie stosuje się odwrotne obciążenie, np. firmy budowlane, jubilerskie.

Każdy do firmowego konta w banku z automatu otrzyma nowe konto bankowe tzw. konto VAT. Numeru tego konta nie należy nigdzie podawać (np. na fakturach), natomiast będzie można go używać tylko do rozliczeń z tytułu vat z kontrahentami i Urzędem Skarbowym.

Tryb podzielonej płatności ma swoje zastosowanie w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami, w walucie PLN, ale nie dotyczy rozliczeń gotówką i w walutach obcych.

Podzielona płatność dotyczy kont bankowych założonych na firmę, więc jeśli przedsiębiorca używa konta bankowego prywatnego do celów działalności gospodarczej, należałoby to zmienić i założyć konto firmowe. W sytuacji, gdy kontrahent zapłaci w trybie podzielonej płatności na rachunek prywatny, do którego nie został utworzony rachunek VAT, bank zwróci kwotę podatku na konto bankowe VAT kontrahenta, co skutkować będzie zablokowaniem kwoty VAT-u na tymże rachunku.

Pomyłkowa wpłata na konto VAT rodzi szereg problemów z płynnością finansową. Z konta bankowego vat można jedynie: zapłacić zobowiązanie podatkowe w VAT do Urzędu Skarbowego, zapłacić kwotę VAT-u kontrahentowi. Zwrot na nasze konto bankowe będzie możliwy po uzyskaniu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 60-ciu dni!!!

Aby zachęcić przedsiębiorców do realizowania podzielonej płatności, rząd zaproponował im kilka przywilejów: zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej za VAT, zwolnienie z sankcji za VAT, przyspieszony zwrot podatku VAT (do 25 dni).

Co należy zrobić:

  • • Zweryfikować status konta bankowego – czy w umowie jest określone jako ROR czy do celów działalności gospodarczej.
  • • Zweryfikować czy firmowe konto bankowe zostało zgłoszone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Prace nad split-payment jeszcze trwają. W razie pytań prosimy o kontakt.