Wymiana kas fiskalnych

Wymiana kas fiskalnych

Zbliża się kolejny termin wymiany kas fiskalnych na kasy on-line.

Do 31.12.2020 kasy muszą wymienić na kasy on-line podatnicy prowadzący działalność w zakresie:

 • Gastronomiczne – świadczenie usług związanych z wyżywieniem przez placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
 • Hotelarskie – świadczenie usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
 • Sprzedaż węgla, brykietu, podobnych paliw stałych i koksu przeznaczonych do celów opałowych

Do 30.06.2021 kasy muszą wymienić na kasy on-line podatnicy prowadzący działalność w zakresie:

 • Świadczenia usług fryzjerskich,
 • Kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • Budowlanych,
 • W zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • Prawniczych,
 • Związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Gdy wymieniamy kasy na kasy on-line, przysługuje nam zwrot części poniesionych kosztów w wysokości 90% jej wartości netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Prawo do ulgi przysługuje:

 • Tylko podatnikom, którzy są zobowiązani do wymiany (nie dotyczy dobrowolnej wymiany)
 • Na kasy zakupione do końca 2020 r, w przypadku podatników, którzy od nowego roku mają obowiązek ewidencji. Na zakup do końca czerwca 2021 r, w przypadku podatników, którzy mają obowiązek ewidencji od lipca 2021 r
 • Tylko na zakup takiej samej liczby kas, które były stosowane, na zakup dodatkowych kas ulga nie przysługuje.
 • Podatnik musi posiadać fakturę potwierdzającą zakup oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup.